• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Śladami łodzian

22 maja 2017
 
Łódzcy harcerze, nauczyciele, członkowie organizacji patriotycznych w Kostiuchnówce na Ukrainie - miejscu walk Legionów Polskich w 1916 roku - oddali hołd poległym żołnierzom niepodległości. Porządkowali również cmentarze, uczestniczyli w spotkaniach z władzami lokalnymi, polskimi dyplomatami i parlamentarzystami. Ważnym fragmentem wizyty były spotkania z Polakami z Wołynia i partnerskimi szkołami ukraińskimi. 
 
- Chcemy w ten sposób promować Łódź jako miejsce szczególnie kultywujące tradycje legionowe - mówi Jarosław Górecki z harcerskiego Centrum Dialogu Kostiuchnówka, które gościło łodzian. 
 
Przeprowadzono prace porządkowe na cmentarzach legionistów w Polskim Lasku i Kowlu oraz na cmentarzu samoobrony polskiej z 1943 roku w Przebrażu. Zapalono znicze i złożono kwiaty na cmentarzach w Wołczecku i Kuklach. 
 
Na niedzielnym spotkaniu w Centrum Dialogu Kostiuchnówka pojawili się harcerze z Hufca Wołyń, nauczyciele ukraińskich szkół i młodzież, która otrzymała nagrody w konkursach recytatorskich. Przybył również konsul generalny RP w Łucku Wiesław Mazur, który przywiózł harcerzom sprzęt niezbędny przy pracach w terenie. Natomiast sprzęt elektroniczny dla ukraińskich szkół podarowali obecni na spotkaniu senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą - Grażyna Sztark, Ryszard Bonisławski i Andrzej Pająk. Przedstawiciele administracji ukraińskiej zapewniali o swoim poparciu dla działań harcerzy, czego dowodem była obietnica remontu drogi prowadzącej do Kostiuchnówki.
 
Wyjazd w miejsca walk legionowych był również okazją do inauguracji akcji informacyjnej o Zjeździe Miast Piłsudskiego, który będzie miał miejsce we wrześniu tego roku w Łodzi. W miejscach pamięci narodowej pojawiły się łódzkie flagi i zapłonęły znicze z barwami naszego miasta. 
Wyjazd odbył się w roku Marszałka Józefa Piłsudskiego, a jego organizatorami była Chorągiew Łódzka ZHP oraz Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki UMŁ.