• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Fajerwerki na reducie

19 sierpnia 2017
 
Tematem przewodnim sierpniowych uroczystości w Kostiuchnówce stały się obchody Roku Józefa Piłsudskiego i Roku Józefa Hallera. Z tej okazji kilkudziesięciu rekonstruktorów z Polski i Ukrainy wzięło udział w inscenizacji scen z walk na reducie Piłsudskiego na Kostiuchnowskim Pobojowisku.
 
Wieczorem plac apelowy przed cmentarzem legionowym w Polskim Lasku zamienił się w scenę teatralną. Wystąpił na niej z poruszającym spektaklem pod tytułem Ego te absolvo łódzki aktor Hubert Kułacz. Monodram powstał na podstawie wspomnień księdza Józefa Panasia - legionisty, kapelana II Brygady.
 
Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą na cmentarzu w Polskim Lasku. Po nabożeństwie uczestnicy wysłuchali okolicznościowych przemówień i złożyli na mogiłach kwiaty. Wród gości znaleźli się konsul generalny RP w Łucku Wiesław Mazur, starosta maniewicki Andryi Lyndyuk. Na czele łódzkiej delegacji stanęli reprezentująca marszałka województwa łódzkiego Jolanta Chełmińska, przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Piotr Chrzanowski i komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP hm. Natalia Patorska-Grzelewska.
 
Jak zwykle zjawili się wierni sojusznicy i uczestnicy harcerskiej akcji na Wołyniu: władze powiatu zgierskiego i miasta Zgierza, przedstawiciele miasta Łodzi i gminy Rozprza, funkcjonariusze Straży Granicznej, delegacja Muzeum Józefa Piłsudskiego, nauczyciele ze szkół partnerskich i rzesza wypróbowanych przyjaciół. 
 
Sierpniowe sobotnie popołudniu wszyscy spędzili na reducie Piłsudskiego nad rzeką Garbach, ponad kilometr na północ od Polskiego Lasku. Tutaj w okopach odegrane zostały przed rekonstruktorów sceny z walk o te umocnienia, które trwały przez cały czas kampanii wołyńskiej od jesieni 1915 roku do lipca 1916 roku. W tym miejscu bywał komendant Józef Piłsudski, co upamiętnia nadana natychmiast przez legionistów nazwa umocnieniom, a od lat trzydzistych potwierdza słup pamięci. W inscenizacji udział brali pasjonaci barwy i broni z Piotrkowa Trybunalskiego, Krakowa, Bochni, Łodzi, Kielc, Lublina i Kozienic.
 
Wieczorem plac apelowy przed cmentarzem legionowym w Polskim Lasku zamienił się w scenę teatralną. Wystąpił na niej z poruszającym spektaklem pod tytułem Ego te absolvo łódzki aktor Hubert Kułacz. Monodram powstał na podstawie wspomnień księdza Józefa Panasia - legionisty, frontowego kapelana.
 
* * *
 
 
 
                    

                    

                

                  

                  

 

EGO TE ABSOLVO - reportaż z Ukrainy from Hubert Kułacz on Vimeo.

 

* * *
 
Patronat honorowy:
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk
 
Program opieki nad miejscami pamięci narodowej na Wołyniu dofinansowany został przez
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
 
Zadanie pn. Cmentarze legionowe na Ukrainie dofinansowane zostało przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego