• Pamięć
 • Miejsce
 • Ośrodek
 • Harcerstwo
 • Fundacja
 • Działalność

Bilans prac 2017 roku

27 sierpnia 2017
 
Jak zwykle w sierpniu każdego roku następuje kulminacja prac na miejscach pamięci narodowej będących od blisko 20 lat pod opieką. Oprócz harcerzy zarówno z Polski, jak i hufca Wołyń w akcję zaangażowało się wielu wolontariuszy i zaprzyjaźnionych środowisk, szkoły partnerskie, organizacje społeczne, władze samorządowe, instytucje publiczne. Poniżej przedstawiamy rezultaty tegorocznej akcji.
 
 • Jabłonka Wielka – odnaleziono groby legionistów w Jabłonce Wielkiej, mogiła w środku wsi została zabezpieczona i ogrodzona. 
 • Cmentarz wojenny w Polskim Lasku – poza standardową pielęgnacją cmentarza i nagrobków wymieniony został krzyż w głównej alei cmentarza oraz dobudowano kamienny murek, który opasał pozostałą część nekropolii.
 • Słupy pamięci na Pobojowisku Kostiuchnowskim – wysprzątano z intensywnej roślinności otoczenie słupów i dróżki do nich prowadzące.
 • Kwatera legionowa na cmentarzu w Wołczecku – odświeżono biała farbą wszystkie groby, wypielono i wysprzątano alejkę i okolicę.
 • Cmentarz wojenny w Kowlu na Górce – poza standardowym pieleniem, koszeniem, uzupełniono ubytki w betonowych nagrobkach oraz odświeżono biała farbą groby. Do cmentarza prowadzi też gruntownie naprawiona i zbudowana nowa żwirowa droga o długości kilkuset metrów. Przed cmentarzem został zbudowany parking z drewnianym ogrodzeniem.
 • Mogiły legionowe, harcerskie i policyjne na cmentarzu komunalnym w Kowlu - mogiły odświeżono biała farbą, wypielono i wysprzątano groby i okolicę.
 • Cmentarz legionowy w Jeziornej - koszenie terenu cmentarza i sprzątanie okolicy.
 • Cmentarz legionowy w Koszyszczach - wypielono mogiły i alejki, wysprzątano okolicę, pomalowano groby.
 • Kwatera legionowa przy parafii katolickiej w Maniewiczach - wyrównano zapadnięte betonowe obramowania grobów, teren wypielono, groby odmalowano, na głównym pomniku zamontowano tabliczki.
 • Pomnik w Trojanówce i grób w Czersku - uzupełnione ubytki i pomalowano pomnik, wypielono i wykoszono okolicę.
 • Grób w Cminach - wypielono mogiłę, posprzątano okolicę, odmalowano grób.
 • Kwatera legionowa w Kuklach - posprzątano okolicę z intensywnej roślinności.
 • Cmentarz w Kołkach – ogrodzenie terenu cmentarza, skoszenie terenu i uporządkowanie.  
 
 
* * *
 
Zadanie dofinansowane ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Program: Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą
Zadanie: Cmentarze legionowe na Ukrainie
Realizacja: Centrum Dialogu Kostuchnówka Chorągwi Łódzkiej ZHP
 
 
Kowel na Górce:
 

                    

                    

Nowa droga i parking w Kowlu na Górce:
 
                         
 
                         
 
Jeziorna i Cminy:

                    

 
Wołczeck i słup pamięci w Lasku Saperskim:

                    

 
Maniewicze:
 
          
 
Odwierty pod Polską Górą: 
 
                    
 
Cmentarz miejski w Kowlu: