• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Tworzymy Niepodległą

9 listopada 2017

Miło nam zakomunikować, że organizowane przez nas listopadowe wydarzenia objęte zostały programem Niepodległa. Celem tego rządowego przedsięwzięcia jest wspieranie wydarzeń związanych z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zwłaszcza tych, które włączają jak najszersze grono Polaków i wykorzystują różnorodne formy współpracy i zaangażowania młodych ludzi. Wśród przedsięwzięć, które znalazły uznanie organizatorów programu znalazły się Sztafeta Rowerowa z Ogniem Niepodległości, spektakle, koncerty i wystawy.

* * *
 
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.