• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

„Idźcie swoją drogą, miłując tylko Polskę, służąc tylko Polsce"

11 listopada 2017

Specjalne słowa do harcerzy, w szczególności druhen i druhów Chorągwi Łódzkiej ZHP, Centrum Dialogu Kostiuchnówka, Hufca Zgierz i Sztafety Rowerowej z Ogniem Niepodległości skierował Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, patron honorowy tegorocznej harcerskiej służby na Wołyniu:

 

- Gromadzimy się w wigilię narodowego święta niepodległości pod pomnikiem twórcy niepodległego państwa polskiego, Józefa Piłsudskiego. To na jego rozkaz wasi rówieśnicy w 1914 roku ruszyli z krakowskich Oleandrów w bój o wolną Polskę. To na jego rozkaz wasi rówieśnicy przelewali swą krew na polach I wojny światowej. W tym – w tej najkrwawszej bitwie legionowej pod Kostiuchnówką, o której pamięć tak bardzo dbacie porządkując groby tam poległych i przywożąc co roku do serca Warszawy ogień niepodległości.

 

Patrzy na was Piłsudski i cieszy się, że jesteście godnymi spadkobiercami i dziedzicami tamtej tradycji niepodległościowej, że tak, jak wasi poprzednicy, potraficie poświęcić wszystko dla dobra Rzeczpospolitej, dla dobra drugiego człowieka.

 

Pamiętajcie zawsze o słowach, które Józef Piłsudski wypowiedział do swoich żołnierzy, w tym do wielu skautów: „idźcie swoją drogą, miłując tylko Polskę, służąc tylko Polsce. To jest przesłanie, które i dla was musi być aktualne każdego dnia. Musicie być mu wierni.

 

* * *

 
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.