• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Dzień niepodległości z ogniem

11 listopada 2017

Narodowe Święto Niepodległości uczciliśmy w wielu miejscach i na różne sposoby. Na uroczystościach nie mogło zabraknąć Ognia Niepodległości, który przebył trasę ponad 500 kilometrów z cmentarza wojennego w Kostiuchnówce na Wołyniu. 

Warszawa

Uroczystości państwowe na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Harcerki i harcerze hufca Zgierz przy akompaniamencie salw armatnich składają znicz z Ogniem Niepodległości na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

                

                

 

Łódź

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 164 w Łodzi przekazują Ogień Niepodległości władzom kościelnym, państwowym i samorządowym podczas wojewódzkich obchodów święta narodowego przed Bazyliką Archikatedralną w Łodzi.

                

 

Zgierz

Harcerze hufca Zgierz kończą tegoroczną przygodę patriotyczną w rodzinnym Zgierzu, wręczając Ogień Niepodległości prezydentowi miasta Przemysławowi Staniszewskiemu.

                

 

* * *
 
 
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

 

Zdjęcia:
www.facebook.com/ogienniepodleglosci, www.lodzkie.eu, www.archidiecezja.lodz.pl