• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Ego te absolvo

25 listopada 2017

130 lat temu, 23 listopada 1887 r., w Odrzykoniu urodził się ksiądz Józef Panaś - kapelan II Brygady Legionów Polskich, superior polowy Legionów Polskich. Jest on głównym bohaterem spektaklu pt. Ego te absolvo w wykonaniu Huberta Kołacza, który wystawiony został w ramach realizacji programu Niepodległa. 

Ksiądz Józef Panaś związany był ze środowiskami niepodległościowymi i ludowymi. Już w sierpniu 1914 przyłączył się do walczących o niepodległość legionistów. Służył w pierwszej linii, w listopadzie 1915 odniósł rany w bitwie pod Bielgowem niedaleko Kostiuchnówki. Jako kapłan niósł duchową pomoc żołnierzom - kolegom, częstokroć udzielając im ostatnich sakramentów i modląc się nad ich grobami. O tym opowiada przejmujący monodram, który powstał na podstawie jego wspomnień.

* * *
 
 
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.