• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Młodzi wolontariusze

30 czerwca 2018

Jak połączyć przyjemne z pożytecznym? To były niecodzienne dwa tygodnie. Najpierw młodzież z czterech szkół rejonu maniewickiego przyjechała do Łodzi, aby wspólnie ze swoimi rówieśnikami poznawać Polskę i jej kulturę. Następnie wszyscy razem udali się do Kostiuchnówki, aby nie tylko poznać efekty wspólnych działań organizacji pozarządowych, ale również je współtworzyć.

W obozie młodych wolontariuszy udział wzięli uczniowie szkół polskich i ukraińskich:

Szkoły Podstawowej nr 164 w Łodzi,

Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi,

Szkoły Podstawowej nt 37 w Łodzi,

Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi,

Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu,

Szkoły z Kostiuchnówki,

Szkoły z Trojanówki,

Szkoły z Maniewicz,

Szkoły z Horajimówki.

Partnerem organizacyjnym kolonii była Państwowa Administracja Rejonu Maniewickiego.