• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

W swoim kraju

7 lipca 2018

W swoim kraju - pod takim hasłem odbył się tegoroczny obóz harcerskiego hufca Wołyń. W tym roku z okazji 100-ej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę u niektórych harcerzy, harcerek, instruktorów i instruktorek pojawiła się na rękawie sprawność "100 po 100". 

Harcerki i harcerze z Harcerstwa Polskiego na Ukrainie na co dzień są członkami następujących środowisk:

1 Rówieńskiej Drużyny Harcerskiej "Gwiazdozbiory",

2 Rówieńskiej Drużyny Harcerskiej "Galaktyka",

18 Zdołbunowskiej Drużyny Harcerskiej "Skała",

29 Zdołbunowskiej Drużyny Harcerskiej "Horyzont",

20 Zdołbunowskiej Drużyny Wędrowniczej "Kresy".

W tym roku z okazji 100-ej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę u niektórych harcerzy, harcerek, instruktorów i instruktorek pojawiła się na rękawie sprawność "100 po 100". Sprawność ta została wymyślona, zaprojektowana graficznie i opracowana przez kadrę hufca przed obozem specjalnie z okazji rocznicy. Jej zdobycie wymagało wytrwałości, pracowitości, znajomości historiii wcale nie było sprawą łatwą.