• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

"Polsko - Ukraińska Wymiana Młodzieży". Obóz harcerski w Kostiuchnówce na Wołyniu

20.08.2011 r.

W ramach programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” zorganizowano obóz harcerski, którego misją była opieka nad cmentarzami legionistów Józefa Piłsudskiego poległych podczas największej polskiej bitwy I wojny światowej pod Kostiuchnówką na Wołyniu. W trakcie jego trwania odbyły się uroczystości upamiętniające 95. rocznicę bitwy. Otwarto także Centrum Polonijne w Kostiuchnówce dofinansowane przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej powstałe w wyremontowanym budynku otwartej 75 lat temu polskiej szkoły.

Uroczystości zorganizowała Komenda Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego w dniach 19-20 sierpnia 2011 r. w Kostiuchnówce oraz Polskim Lasku na Ukrainie. Uczestniczyli w nich m.in.:
    - Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Henryk Litwin,
    - Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska,
    - Wicegubernator Wołynia Aleksander Kuryluk,
    - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Dorota Ryl,
    - Prezydent Miasta Zgierza Iwona Małgorzata Wieczorek,
    - Biskup Łucki Marcjan Trofimiak,
    - Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku Tomasz Janik,
    - Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Kultury Edward Chudzik,
    - Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński,
    - Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi inspektor Marek Działoszyński,
    - Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Andrzej Witkowski,
    - Komendant Chorągwi Łódzkiej ZHP Ewa Grabarczyk.

źródło