• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Inwentaryzacja budynku polskiej szkoły w Kostiuchnówce

29.08.2010 r.

W dniach 9-29 sierpnia 2010 roku dwoje studentów kierunku Budownictwo Politechniki Łódzkiej - wzięło udział w HAL „Kostiuchnówka” 2010 na Ukrainie. Razem z kolegą przyjechaliśmy tam w celu dokonania pod opieką dr inż. Jacka Szera inwentaryzacji budowlanej budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Kostiuchnówce.

Nasza praca opierała się na pomiarach głównych elementów konstrukcyjnych obiektu: ścian, stropu i konstrukcji dachu, oraz wykonaniu odkrywek fundamentów i stropu. Podczas oględzin wykonaliśmy również dokumentację fotograficzną, ukazującą cały szereg uszkodzeń elewacji oraz konstrukcji obiektu. Kolejnym punktem naszej praktyki było wykonanie opisu technicznego oraz rysunków architektonicznych elewacji, konstrukcji dachu, oraz sporządzenie rzutów poszczególnych kondygnacji.  

Rozpatrywany przez nas obiekt powstał w latach trzydziestych XX wieku. W początkowym okresie istnienia był to budynek parterowy, niepodpiwniczony. W późniejszym okresie do pierwotnego budynku zostały dobudowane dwa kolejne: od strony zachodniej i północnej. Obecnie budynek stoi opustoszały. Nieodpowiednie zabezpieczenie obiektu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych - brak oszklenia w oknach, uszkodzenia pokrycia dachu, zniszczona izolacja pozioma - oraz długotrwałe nieużytkowanie obiektu w konsekwencji doprowadziły do licznych uszkodzeń: spękań, odpadnięcia warstwy tynku, powstania zawilgoceń, a nawet do rozpadu części ścian. Nierówna praca  fundamentów budynku głównego i przybudówek doprowadziła w efekcie do licznych spękań i przechyleń ścian oraz oddzielenia od siebie ściany i opartej na niej konstrukcji dachu. Stan rozpatrywanego obiektu oceniliśmy jako  niedostateczny dla budynku głównego i awaryjny w wypadku przybudówek.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji stwierdziliśmy, że budynek należy poddać remontowi kapitalnemu. Ze względu na fakt, iż obiekt będzie w przyszłości bazą dla obozów harcerskich, dalszą funkcję obiektu ustaliliśmy z harcmistrzem Jarosławem Góreckim - komendantem obozu.

Planowany remont dawnej szkoły będzie obejmował przede wszystkim:

·         wyburzenie przybudówek

·         wymianę pokrycia dachu (wraz z utylizacją eternitu)

·         wykonanie nowej więźby dachowej wraz ze zmianą kształtu dachu (dach mansardowy)

·         wymianę stropu

·         wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

·         wykonanie izolacji fundamentów

·         ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą 15 cm styropianu

·         wyburzenie ścianek działowych

·         zmianę klasy zagrożenia ludzi z ZL III na ZL I

·         zagospodarowanie otoczenia budynku

 

Ewelina Kujawiak, Marcin Trzeciak