• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Łódź – Łuck kolejny etap współpracy

18.04.2011 r.

Z Wołynia na Ukrainie powróciła łódzka delegacja przedsiębiorców i szefów inspekcji oraz służb mundurowych, której przewodniczyły wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska oraz wicemarszałek województwa łódzkiego Dorota Ryl.

   
Przedstawiciele władz województwa, administracji i służb mundurowych, a także biznesmeni z naszego regionu wzięli udział w konferencji ukraińsko-polskiej zorganizowanej wspólnie przez władze Obwodu Wołyńskiego w Łucku oraz Województwa Łódzkiego. Rozmowy toczyły się w trzech grupach tematycznych skupiających administrację, służby mundurowe oraz przedsiębiorców.

Wcześniej Wojewoda Jolanta Chełmińska oraz wicemarszałek Danuta Ryl spotkali się z gubernatorem obwodu wołyńskiego Borysem Klimczukiem oraz reprezentującym Wołyńską Radę Obwodową Włodymirem Wojtowiczem. W trakcie spotkania nawiązywano m.in. do podpisanej w sierpniu 2010 roku umowy gospodarczej i kulturalnej między naszymi regionami. Wizyta polskiej delegacji była właśnie kolejnym etapem realizacji tej umowy.

Jak podkreślała wojewoda Jolanta Chełmińska - władze rządowe i samorządowe przygotowały grunt oraz stworzyły świetną atmosferę do współpracy na wszystkich szczeblach, a przede wszystkim biznesu i przedsiębiorczości. – Jestem pewna, że nawiązane dziś kontakty naszych menedżerów będą owocowały konkretnymi efektami w postaci umów biznesowych – stwierdziła Pani wojewoda.

Niezapomnianym przeżyciem dla uczestników delegacji stała się wizyta na grobach i cmentarzu legionistów polskich poległych w czasie walk w tych rejonach, w okresie odzyskiwania państwowości polskiej w latach 1916-1918 m.in. we wsi Kostiuchnówka, gdzie działa Polska Fundacja Centrum Dialogu Kostiuchnówka wspierająca harcerzy Chorągwi Łódzkiej w odbudowie szkoły polskiej, w której mieścić się będzie młodzieżowe centrum współpracy polsko-ukraińskiej. W drodze powrotnej delegacja zapaliła znicze i złożyła kwiaty na grobach policjantów polskich na cmentarzu w Kowlu.

         

        


źródło: http://www.lodzkie.eu/page/125,aktualnosci.html?id=3446