• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Sztafeta jedzie przez Polskę

05.11.2012 r.

W poniedziałek 5 listopada z Kostiuchnówki na Ukrainie wyruszyła do Polski rowerowa sztafeta z Ogniem Niepodległości. Już po raz dwunasty harcerze z Hufca ZHP Zgierz

 w ten wyjątkowy sposób upamiętniają rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Rowerzyści pokonają ponad 700 kilometrów, a Ogień Niepodległości dotrze 11 listopada do Warszawy, gdzie zapłonie na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Droga ognia przypomina drogę Legionów Piłsudskiego do Wolnej Polski: z krakowskich Oleandrów na ziemie kielecką; przez pola bitew pod Laskami, pod Krzywopłotami, Uliną, Kostiuchnówką. Następie ogień trafia na centralne obchody Święta Niepodległości w Warszawie, gdzie na jednej z płyt Grobu Nieznanego Żołnierza umieszczona jest nazwa Kostiuchnowskiego Pola Bitewnego.

W tegorocznej uroczystości w Centrum Dialogu Europejskiego w Ko

stiuchnówce - oddziale naszej Chorągwi wzięli udział znakomici goście, a wśród nich m.in. podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, konsul generalny RP w Łucku Marek Sawicki, wojewoda łódzka Jolanta Chełmińska, zastępczyni marszałka województwa łódzkiego Dorota Ryl. Związek Harcerstwa Polskiego był reprezentowany m.in. przez Naczelnika ZHP hm. Małgorzatę Sinicę i komendantkę Chorągwi Łódzkiej ZHP hm. Ewę Grabarczyk.
Sztafeta stanowi kontynuację przedwojennej tradycji związanej z Biegiem Niepodległości, kiedy to młodzież przenosiła do Krakowa ogień z Kostiuchnówki.

O Sztafecie można także przeczytać w serwisie Prezydenta RP i w serwisie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
pwd. Anna Gajda