• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Konkurs fotograficzny

28.10.2012 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi ogłosił konkurs poświęcony wizerunkowi marszałka Józefa Piłsudskiego w polskim krajobrazie, którego celem jest propagowanie wiedzy na temat Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego.

Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2012r.

Patronat nad konkursem objęli: Pani Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki, Pani Hanna Zdanowska Prezydent Łodzi, Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego, Pan Jan Kamiński Łódzki Kurator Oświaty, Pani Profesor Maria Nartonowicz-Kot Dyrektor Instytutu Historii UŁ.

plakat

regulamin