• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Piknik niepodległościowy

11.11.2012 r.  

  Dnia 11 listopada miał miejsce Piknik Niepodległościowy zorganizowany na rynku Manufaktury. Zaprezentowały się grupy rekonstrukcyjne, strażnicy miejscy, policjanci, strażacy, harcerze oraz żołnierze oferując przybyłym m. in. wystawy historyczne dotyczące walki o niepodległość, unikatowe pojazdy wojskowe oraz umundurowanie.

Atrakcji dla odwiedzających było co nie miara.

   Mieliśmy możliwość podziwiania szermierki na bagnety, pokazy oswobadzania zakładnika z rąk porywaczy w wykonaniu Samodzielnego Oddziału Antyterrorystycznego i ewakuacji rannych z uszkodzonego samochodu dzięki Młodzieżowej Sekcji Wojskowej Związku Polskich Spadochroniarzy. Mogliśmy także obejrzeć wystawę „O niepodległość i granice” z Muzeum Tradycji Niepodległościowych oraz widowisko „Niepodległość 1944” organizowane przez harcerzy z ZHR. Punktem kulminacyjnym była postać Józefa Piłsudskiego, który wjechał na plac w dorożce, eskortowanej przez ułanów z oddziału konnego straży miejskiej.
    Również my, Centrum Dialogu Kostiuchnówka, zaprezentowaliśmy się ze swoim stanowiskiem, które cieszyło się nieustannym napływem gości. Odtworzyliśmy wnętrze legionowej ziemianki, starając się odtworzyć warunki, w jakich przyszło żyć Polskim Legionistom. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przedmioty pochodzące z okresu Pierwszej Wojny Światowej, które również prezentowaliśmy na wystawie. W namiocie obecni byli sanitariuszka wraz z legionistą, z którymi to odwiedzający mogli porozmawiać, zaznajomić się z naszą działalnością lub posłuchać o historii Legionów Józefa Piłsudskiego. Ponadto mieli możliwość nauczenia się podstaw pierwszej pomocy oraz zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z legionistą.
    Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych. Zorganizowaliśmy dla nich szereg gier i zabaw, w których chętnie brali udział. Pomogli nam w zaprojektowaniu obozowego stempla pocztowego, a także wykazali się wiedzą dotyczącą Józefa Piłsudskiego i legionistów. Szczególnie zainteresowanym zaproponowaliśmy przygodą na obozie harcerskim wyręczając im zaproszenia na wspólny wyjazd. Liczymy na Wasze przybycie!