• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

III konferencja „Kostiuchnówka - tam rodziła się niepodległość”

16.11.2012 r.

W piątek 16 listopada w III Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki miała miejsce III konferencja pod tytułem „Kostiuchnówka – tam rodziła się niepodległość”. Wydarzenie miało szczególny charakter, nie tylko ze względu na poruszane tematy, ale również za sprawą licznie przybyłych gości honorowych. Spotkanie otworzyła Wojewoda łódzki – Pani Jolanta Chełmińska, witając zgromadzonych ciepłymi słowami.    

Po krótkim wstępie dr hab. Andrzej Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, miał przeprowadzić wykład historyczny dla zebranych. Wygłosił go natomiast w formie gawędy, kierując swe słowa w szczególności do zebranych harcerzy. Zaangażowanie, z jakim opowiadał historię Polskich Żołnierzy, udzieliło się zebranym, którzy w milczeniu wsłuchiwali się w opowieść. Wystąpienie zostało przyjęte z zachwytem przez słuchaczy oraz nagrodzone zasłużonymi, gromkimi brawami.
    Po wykładzie przyszedł czas na uhonorowanie osób w szczególny sposób zasłużonych dla naszej działalności. Wręczono podziękowania, które jednak nie oddają poziomu naszej wdzięczności dla wszystkich, którzy nas wspomogli i się do nas przyłączyli. Wśród wyróżnionych znaleźli się również uczestnicy obozu w Kostiuchnówce, bez których realizacja naszych celów nie byłaby możliwa. Otrzymali oni m. in. pierwsze egzemplarze komiksu „Raper w Legionach”, którego prezentację w dalszej części przedstawił sam autor.
    Część programu pod tytułem: „Prawda i fikcja w komiksie Raper w Legionach” została poprowadzona przez prof. nadzw. UŁ Przemysława Weingertnera oraz Jarosława Chyżego. Przedstawili zebranym kulisy powstawania komiksu, od samego pomysłu aż do wydania. Niezwykłym zabiegiem jest przenikanie się postaci fikcyjnych z historycznymi bohaterami i miejscami. Twórcy stanęli na wysokości zadania, obierając za cel przedstawienie w najdrobniejszych szczegółach lokacji i postaci, aby były zgodne z prawdziwymi wydarzeniami. Dzięki temu komiks niesie wysoką wartość merytoryczną w atrakcyjnej formie.
    Następnie, Komendant Hufca ZHP Brzeziny dh Grzegorz Kędzia, podsumował naszą działalność w Kostiuchnówce z ostatnich miesięcy. Zaznajomił publiczność ze zrealizowanymi zadaniami, wyszczególnił zakończone prace oraz wspomniał o rozpoczętych przedsięwzięciach.
Ostatnim elementem konferencji była dyskusja panelowa, której temat przewodni brzmiał: „Jakie perspektywy dla Kostiuchnówki?”. Dowiedzieliśmy się z niej o planach związanych z Centrum Dialogu Kostiuchnówka oraz o postawionych celach na przyszły rok. Głos zabierała szczególnie przedstawicielka szkoły partnerskiej, hm. Małgorzata Górecka, wprowadzając przybyłych w szczegóły dotyczące rozwoju naszej działalności i poszerzenia grona szkół partnerskich. Poinformowała m. in. o otwartości ośrodka dla młodzieży oraz jego gotowości do organizacji zjazdów, biwaków czy zimowisk, na które wszystkich serdecznie zapraszamy!