• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Plebiscyt Niezwyczajni 2012!

02.03.2013 r.

Zostaliśmy zaproszeni na wielki finał drugiego plebiscytu "Niezwyczajni", w czasie którego podsumowano najważniejsze osiągnięcia z 2012 r. oraz wyróżniono wyjątkowych instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, którzy w minionym roku osiągnęli wybitne efekty w swojej harcerskiej służbie. Za wspaniałe osiągnięcia nominowany do tytuły został również hm. Jarosław Górecki! Plebiscyt miał miejsce na Gali z okazji Dnia Myśli Braterskiej w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa dnia 02.03.2013 r.

30 listopada rozpoczęła się druga edycja „Niezwyczajnych”. Spośród 136 zgłoszeń dziewięcioosobowa kapituła wybrała 25 najbardziej wyróżniających się osiągnięć w 2012 roku. Tym razem nominowano instruktorów w kategoriach, które wyznaczają najważniejsze trendy w rozwoju organizacji:

  • Innowacja programowa,
  • Aktywność społeczna,
  • Na nieprzetartym szlaku,
  • Ponad granicami,
  • Praca z kadrą.

hm. Jarosław Górecki

 

 

 

 

 

 

Spośród wszystkich zgłoszeń hm. Jarosław Górecki został nominowany w kategorii "Ponad Granicami" za swoją wieloletnią instruktorską służbę na Ukrainie. Doceniono starania oraz zaangażowanie, z jakimi opiekuję się miejscami pamięci na Wołyniu, a także jego działania podjęte w celu odnowienia zapomnianych cmentarzy polskich Legionistów. Dziękujemy za ciężką pracę i trud włożony w osiągnięcie tak szczytnego celu.

 

        

Artykuł na www.zhp.pl