• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Konkurs fotograficzny. Wizerunek Marszałka Józefa Piłsudskiego w polskim krajobrazie

22.03.2013 r.

Konkurs fotograficzny pod tytułem "Wizerunek Marszałka Józefa Piłsudskiego w polskim krajobrazie" już za nami. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wyręczenie nagród zwycięzcom miało miejsce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi. Poziom rywalizacji był wysoki, a zdjęcia wykonane przez uczniów charakteryzowały się niezwykłą pomysłowością.

Konkurs fotograficzny trwał od 15 października do 31 grudnia 2012 r. i jego głównym celem było propagowanie postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego wśród młodzieży, poprzez rozbudzanie ciekawości poznawczej i skłanianie jej do samodzielnych poszukiwań – zarówno źródłowych jak i krajoznawczych. Organizatorowi zależało, aby przez takie akcje młodzież mogła wyrobić sobie własny pogląd na temat wielkich indywidualności polskiej historii, nie w sposób przesadnie patetyczny, ale też bez spłycających stereotypów. Konkurs był skierowany do młodzieży z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego. W ramach przedsięwzięcia młodzież musiała wykonać od jednego do trzech zdjęć tematycznie związanych z Marszałkiem oraz krótko uzasadnić swój wybór.

Do finału zakwalifikowano 25 zdjęć z gimnazjów oraz 32 fotografie nadesłane ze szkół ponadgimnazjalnych.

Jury przyznało następujące nagrody:

Gimnazja:

I miejsce:

Natalia Witkowska  - Gimnazjum nr 34 w Łodzi, ul. Czajkowskiego 14

II miejsce:

Anna Melon - Gimnazjum nr 1 w Łasku, ul. Narutowicza 28

wyróżnienia:

Patrycja Grzelewska -  Gimnazjum w Uniejowie, ul. Kościelnicka 26/28

Jan Kmita z Woli - Gimnazjum nr 19 w Łodzi, ul. Wapienna 17

 

Szkoły ponadgimnazjalne:

ex aequo II miejsce:

Emilia Białasińska -  XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, ul. Wileńska 22a

Aleksandra Pytka - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 15 w Łodzi, ul. Kopcińskiego 5/11

Wyróżnienia:

Kamil Bukowski – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 w Łodzi, ul. Warecka 41

 

czupakabra