• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Kolejny rok prac na cmentarzach zaliczony!

30.08.2013 r.

Ten rok przyniósł wiele sukcesów. Zawdzięczamy to zarówno wsparciu innych środowisk, które włączyły się w nasz program prac pielęgnacyjnych, jak również niesłabnącemu zapałowi uczestników obozu. Sumiennie wykonywane zadania pozwalają zachować miejsca pamięci, które mamy pod opieką, w doskonałym stanie.

Największe siły w czasie tego obozu zostały skierowane na cmentarz znajdujący się w Kowlu na górce. Najsilniejsze zastępy pracowały niestrudzenie dążąc do zakończenia prac w tym miejscu. Wyrównanych zostało aż 27 nagrobków, teren cmentarza został odplewiony i przekopany w celu przygotowania go pod brukowanie alejek.  Wszystkie mogiły wypielono, wyrównano teren oraz nastawiono przechylone krzyże. Przygotowano również trasę dla pojazdów nawożących ziemię. Zaopiekowaliśmy się także samotną mogiłą znajdującą się tuż obok cmentarza.  Po zakończeniu naszych zadań do pracy przystąpiła ekipa brukarzy.

W tym roku odwiedziliśmy również wszystkie słupy pamięci, oczyszczając je i pielęgnując tereny im przyległe. Odnowiliśmy również pozostałe miejsca pamięci znajdujące się m.in. w Trojanówce, Czersku czy w Polskim Lasku. Zostały posprzątane, wypielone i odmalowane.

Z pomocą naszych przyjaciół z Ochotniczego Hufca Pracy w Lublinie odrestaurowane zostały cmentarze w Koszyszczach, w Kisielinie oraz kwatery policyjne, legionowe, harcerskie i dziecięce na cmentarzu rzymskokatolickim w Kowlu. Przed naszym przyjazdem  obozy hufca Brzeziny oraz piotrkowskiego szczepu "Matecznik" pracowały na Polskiej Górze, w Polskim Lasku i Wołczecku.

Naszym harcerzom udało się dokończyć w czasie obozu wszystkie rozpoczęte prace na cmentarzach. Odnowiono również, jak co roku, mogiłę w Cminach. Dokonaliśmy również prac porządkowych na cmentarzu legionowym w Jeziornej.

Wierzymy, że trud włożony w odnawienie miejsc pamięci zapewni im zasłużony wygląd na długi czas.