• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Świadek Historii

01.06.2015 r.

Szanowni Państwo

Kapituła Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w tegorocznej edycji tejże nagrody zechciała uwzględnić skromne zasługi harcerzy Chorągwi Łódzkiej ZHP i przyznać to wyróżnienie działającej w Centrum Dialogu Kostiuchnówka młodzieży. 

Zaliczenie nas do grona wyróżnionych tą wyjątkową nagrodą obok weteranów AK, członków Rodziny Katyńskiej, ludzi nauki i kultury traktujemy jako najwyższy zaszczyt i wyróżnienie.

Chcielibyśmy, aby w tym niezwykle ważnym dla środowiska harcerskiego naszej Chorągwi wydarzeniu wzięli udział nasi niezawodni przyjaciele, dzięki którym mogliśmy swoje plany związane z opieką nad Miejscami Pamięci Narodowej zrealizować.

Tylko dzięki zaangażowaniu się w to przedsięwzięcie wielu instytucji, organizacji i osób prywatnych z terenu naszego województwa i całego kraju było możliwe zrealizowanie tak szerokiej „Akcji Pamięci” zasięgiem swym obejmującej Polskę, Ukrainę i Rosję.

W uzgodnieniu z Łódzkim Oddziałem IPN mamy zaszczyt zaprosić na galę wręczenia Nagrody Honorowej III Łódzkiej Edycji „Świadek Historii”, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2015 r. w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15 o godzinie 11.00. 

Wyróżnieniem dla nas będzie odbiór tej nagrody w obecności naszych przyjaciół.

Z HARCERSKIM POZDROWIENIEM
CZUWAJ !

Dyrektor CDK
Hm. Jarosław Górecki