• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Obchody stulecia bitwy pod Kostiuchnówką

13 sierpnia 2016

Już za tydzień - 20 sierpnia odbędą się uroczystości z okazji setnej rocznicy bitwy pod Kostiuchnówką. Miejscem głównych obchodów będzie cmentarz legionowy w Polskim Lasku, na którym spoczywają legioniści polegli w kampanii wołyńskiej od 1915 do 1916 r. W tym czasie wszystkie trzy brygady Legionów Polskich spotkały się na Wołyniu, a bitwa pod Kostiuchnówką przeszła do największych i najkrwawszych w panteonie polskiego czynu niepodległościowego. 

W uroczystościach udział wezmą między innymi przedstawiciele centralnych władz polskich, weterani i kombatanci, harcerze, strzelcy, rekonstruktorzy, Polacy zamieszkujący Wołyń, instytucje, środowiska i organizacje pielęgnujące tradycje legionowe i patriotyczne i prowadzące współpracę z szamorządami i szkołami na Ukrainie.

Program:

13:00 - Uroczystości państwowe z okazji 100-lecia bitwy pod Kostiuchnówką z udziałem kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego i orkiestry wojskowej:

- Msza święta na cmentarzu legionowym w Polskim Lasku

- Złożenie kwiatów na mogiłach żołnierskich

- Przemówienia

 

15:30 - Obiad z kuchni polowej w Polskim Lasku

 

17:30- Rekonstrukcja scen z bitwy pod Kostiuchnówką

 

21:30 - Ognisko harcerskie w Polskim Lasku