• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

100-lecie bitwy pod Kostiuchnówką - uroczystości państwowe w Polskim Lasku

20 sierpnia 2016

Liczne delegacje z Polski i Ukrainy wzięły udział w uroczystości setnej rocznicy bitwy pod Kostiuchnówką - największej i najkrwawszej bitwy Legionów Polskich w pierwszej wojnie światowej. W tym miejscu w 1916 roku trzy brygady legionistów Józefa Piłsudskiego przez kilka dni bohatersko odpierały ataki wojsk rosyjskich. Głównym miejscem obchodów stał się cmentarz legionowy w Polskim Lasku.


Na uroczystość przybyli m.in. ambasador RP w Kijowie, przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, ministerstw i urzędów centralnych, potomkowie legionistów, weterani II wojny światowej, harcerze, strzelcy, rekonstruktorzy, Polacy zamieszkujący Wołyń, instytucje, środowiska i organizacje pielęgnujące tradycje legionowe i patriotyczne oraz prowadzące współpracę z samorządami i szkołami na Ukrainie, ukraińskie władze samorządowe oraz mieszkańcy Kostiuchnówki. Głównym organizatorem obchodów był pełniący obowiązki Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. 

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, którą odprawił biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. ks. bp Józef Guzdek. Po mszy została odmówiona modlitwa ekumeniczna za dusze wszystkich poległych żołnierzy. Obchodom towarzyszyła asysta Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, która przy grobach legionistów oddała salwy honorowe. Obecna była też Drużyna Reprezentacyjna Związku Harcerstwa Polskiego. Listy do zebranych na uroczystości wystosowali prezydent RP Andrzej Duda, marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński i Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński. 

Zasłużonym dla pielęgnowania tradycji Legionów Polskich harcerzom Centrum Dialogu Kostiuchnówka Chorągwi Łódzkiej ZHP i wolontariuszom wręczono medale Pro Patria.

Szczególne słowa uznania i podziękowania za zaangażowanie władz i środowisk z województwa łódzkiego skierowali przewodniczący Państwowej Administracji Rejonowej w Maniewiczach Andrzej Lyndiuk oraz Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego harcmistrz Małgorzata Sinica.

Uroczystości były okazją do spotkania ze środowiskami Polaków z Wołynia z Równego, Maniewicz, Kowla, Łucka oraz partnerami ukraińskimi z Kostiuchnówki i innych miejscowości.

Obchody w Kostiuchnówce zakończyła inscenizacja bitwy pod Kostiuchnówką w autentycznych plenerach. Przyjechali na nią rekonstruktorzy z Polski oraz z Ukrainy.

Uroczystościom towarzyszyły trzy wystawy, które są efektem ścisłej współpracy środowisk łódzkich i wołyńskich:

  • „Tam rodziła się Niepodległość. Harcerska straż pamięci na Wołyniu” przygotowana przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi,
  • „Za naszą i waszą Niepodległość. Sojusz Petlura-Piłsudski” przygotowana przez Hufiec Wołyń Harcerstwa Polskiego na Ukrainie,
  • poplenerowa wystawa międzynarodowych warsztatów pisania ikon w Zamłyniu.

 

Galerie zdjęć: