• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

100-lecie bitwy pod Kostiuchnówką - uroczystości państwowe w Polskim Lasku

20 sierpnia 2016

Liczne delegacje z Polski i Ukrainy wzięły udział w uroczystości setnej rocznicy bitwy pod Kostiuchnówką - największej i najkrwawszej bitwy Legionów Polskich w pierwszej wojnie światowej. W tym miejscu w 1916 roku trzy brygady legionistów Józefa Piłsudskiego przez kilka dni bohatersko odpierały ataki wojsk rosyjskich. Głównym miejscem obchodów stał się cmentarz legionowy w Polskim Lasku.

Nauka poszła w las

29.08.2015 r.

W poniedziałek 3 sierpnia, w pierwszym tygodniu obozu harcerskiej służby na Wołyniu, rozpoczęły się prace archeologiczno-ekshumacyjne na cmentarzu wiejskim w Kostiuchnówce. Cmentarz położony jest na północnym zboczu Polskiej Góry, przy drodze z Kostiuchnówki do Wielkiej Miedwieży. Latem 1916 roku miejsce to stało się polem krwawej bitwy nacierających w ofensywie Brusiłowa wojsk rosyjskich z broniącymi tego odcinka oddziałami I Brygady Legionów dowodzonymi przez Józefa Piłsudskiego. 

Pogrzeb legionistów z Polskiej Góry

21.08.2015 r.

Prawie 100 lat od bitwy pod Kostiuchnówką żołnierze, którzy polegli w walkach pod Polską Górą na początku lipca 1916 roku, spoczęli na cmentarzu wojennym w Polskim Lasku. Dzięki badaniom historyczno-archeologicznym i ekshumacjom blisko ćwierć tysiąca polskich legionistów, ale również ich sojuszników i przeciwników, odnalazło wieczny spoczynek w wołyńskiej ziemi, poświęconej przez duchownych trzech kościołów.

Dziękujemy darczyńcom

29.08.2015 r.

Zagraniczny obóz harcerski o tak różnorodnym i specjalistycznym charakterze, jak pielęgnowania i odbudowa miejsc pamięci, nie jest przedsięwzięciem prostym. Wyzwanie, z którym zmierzyli się w tym roku harcerze w pracy, wymagało długich przygotowań, zapewnienia odpowiedniego zaplecza i sporego wysiłku organizacyjnego. Pomogli przyjaciele, partnerzy i darczyńcy. 

Obóz Kostiuchnówka 2015

05.06.2015 r.

sobotę 1 sierpnia 2015 roku rozpocznie się XVII edycja Harcerskiej Służby na Wołyniu na obozie w Kostiuchnówce pod patronatem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, Wojewody Łódzkiego, Kuratora Oświaty oraz polskiego Konsula w Kowlu. Młodzież polska i ukraińska wspólnymi siłami będzie restaurować polskie cmentarze legionowe i każdego dnia nadawać treść idei tradycji i niepodległości.

Świadek Historii

01.06.2015 r.

Szanowni Państwo

Kapituła Nagrody Honorowej „Świadek Historii” w tegorocznej edycji tejże nagrody zechciała uwzględnić skromne zasługi harcerzy Chorągwi Łódzkiej ZHP i przyznać to wyróżnienie działającej w Centrum Dialogu Kostiuchnówka młodzieży.