• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

21 grudnia 2017

Z tego świątecznego prezentu ucieszą się setki osób. Kilka dni temu rozstrzgnięty został konkurs w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020. Jednym z jego zwycięzców okazał się projekt przygotowany przez rejonową administrację państwową w Maniewiczach wspólnie z gminą Bielany. Dzięki niemu przeprowadzony zostanie kapitalny remont drogi łączącej Kostiuchnówkę z trasą M-07, czyli popularną betonką. Inwestycję sfinansuje w 90 proc. Unia Europejska.

Gratulujemy autorom zwycięskiego wniosku: wójtowi gminy Bielany Zbigniewowi Woźniakowi i przewodniczącemu rejonowej administracji państwowej w Maniewiczach Andrzejowi Lyndyukowi, a także gronu ich współpracowników. Przed nami teraz kolejne etapy prac, a dla użytkowników czas odliczania dni do otwarcia przebudowanej drogi lokalnej, która dla wielu jest jedynym sposobem dotarcia do szkoły, pracy, urzędu czy sklepu.

Przyjaciele

ŁUW   ZHP     Senat RP  NCK        PKO BP