• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Nowe wyzwanie: cywilne groby i cmentarze na Wołyniu

17 sierpnia 2019

W tym roku zajęliśmy się kilkoma cywilnymi miejscami spoczynku, które napotykamy na szlaku mogił wojennych. Księżom i harcerzom poświęcone są te, na których skupiliśmy się w pierwszym okresie naszego sierpniowego obozu.

Maniewicze

Groby dwóch księży przy kościele parafialnym w Maniewiczach to klasycznie surowe grobowce. Ksiądz Bolesław Jastrzębski był proboszczem maniewickiej parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. W latach 1933 -1937 kierował budową murowanego kościoła. Wcześniej w tym miejscu istniała tylko kaplica, która powstała w 1915 r. podczas stacjonowania w Maniewiczach brygad Legionowych. Ks. B. Jastrzębski zmarł w 1942 r. Obok pochowany jest innych duszpasterz Kresów - ksiądz Ignacy Romanowski.

Kowel

Harcerskie groby na cmentarzu starym w Kowlu pochodzą z lat 1918-1939. To dwa podwójne grobowce i dwa groby pojedyncze. Podwójne zawierają osobne inskrypcje dla każdego ze spoczywających tu druhów, na środku umieszczone jest zdobienie w postaci harcerskiej lilijki. Niestety, nie wszystkie tablice przetrwały blisko sto lat, inne noszą na sobie piętno czasu.

Jeden grób podwójny zlokalizowany jest przy grobach funkcjonariuszy Policji Państwowej poległych na służbie w północnej części cmentarza w pobliżu kaplicy. Pozostałe znajdują się w części wschodniej przy kwaterze dziecięcej. Groby harcerskie to miejsca spoczynku tragicznie zmarłych druhów, najprawdopodobniej podczas wypadków.

Podczas pracyw Maniewiczach nieocenioną pomoc okazał proboszcz parafii rzymskokatolickiej pod weżwaniem Ducha Świętego ksiądz Andrzej Kwiczala.

Prace porządkowe wykonane zostały w ramach zadania pn. Cmentarze kresowe na Ukrainie 2019 dofinansowanemu ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA.

 

Maniewicze:

                    

Kowel:

                    

                    

                    

                    

                    

* * *