• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Bilans prac na cmentarzach legionowych w 2019 roku

25 sierpnia 2019
 
W sierpniu co roku następuje kulminacja prac na miejscach pamięci narodowej wokół Kostiuchnówki. Oprócz harcerzy zarówno z Polski, jak i hufca Wołyń w akcję zaangażowało się wielu wolontariuszy i zaprzyjaźnionych środowisk, szkoły partnerskie, organizacje społeczne, władze samorządowe, instytucje publiczne. Poniżej przedstawiamy rezultaty tegorocznej akcji.
 
 
Pielęgnowanie i porządkowanie dotyczyło następujących miejsc pamięci poświęconych Legionom Polskim:
a) cmentarz wojenny w Polskim Lasku koło Kostiuchnówki, obejmuje odnowione przez nas mogiły z okresu II Rzeczypospolitej oraz nowe groby i kwatery legionistów przeniesionych z grobów w Kołkach i Kostiuchnówce (wykonano tablice pamiątkowe z nazwiskami poległych oficerów, których grobów nie odnaleziono); obejmuje odnowione przez nas mogiły z okresu II Rzeczypospolitej oraz nowe groby i kwatery legionistów przeniesionych z grobów w Kołkach i Kostiuchnówce - na cmentarzu znajduje się też kilka grobów żołnierzy Wojska Polskiego z lat 1919-1920;
b) cmentarz wojenny w Kowlu na Górce - na cmentarzu znajdują się też groby żołnierzy Wojska Polskiego z lat 1919-1920,
centralne upamiętnienie tworzą krzyże z inskrypcjami nagrobnymi poległych żołnierzy tego okresu;
c) cmentarz wojenny w Koszyszczach;
d) cmentarz wojenny w Jeziornej;
e) kwatera wojenna w Wołczecku;
f) kwatera wojenna w Maniewiczach (obłożono pomnik legionowy płytami bazaltowymi);
g) kwatera wojenna w Kowlu (cmentarz komunalny);
h) mogiła i pomnik w Trojanówce;
i) mogiła zbiorowa Bracka w Kostiuchnówce (ustawiono krzyż stalowy);
j) mogiła zbiorowa w Czersku;
k) kopiec chwały legionowej na Polskiej Górze w Kostiuchnówce;
l) słupy pamięci na pobojowisku kostiuchnowskim w Polskim Lasku, Anielinie, reducie Piłsudskiego, Saperskim Lasku, Nowym Jastkowie, Nowej Rarańczy, nad Garbachem;
m) kwatera legionowa na cmentarzu w Kuklach (obłożono mogiły kamieniem bazaltowym i zakupiono słup bazaltowy na przyszły pomnik);
n) mogiła zbiorowa legionistów w Jabłonce Wielkiej (obłożono mogiły kamieniem bazaltowym i zakupiono słup bazaltowy na przyszły pomnik).
Cmentarze, groby i inne miejsca pamięci poświęcone żołnierzom Wojska Polskiego z wojny 1919-1920, żołnierzom września 1939 r.:
a) kwatera na cmentarzu komunalnym w Kowlu - zwana legionową, a de facto żołnierzy Wojska Polskiego z wojny 1919-1920;
b) grób żołnierza poległego w wojnie polsko-bolszewickiej w Cminach;
c) grób kapelana Wojska Polskiego i naczelnego kapelana ZHP ks. Mariana Luzara w Równem - poległego we wrześniu 1939 r.,
d) bunkier - miejsce walki i męczeństwa żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza we wrześniu 1939 r. w Tynnem,
e) kwatera harcerzy w Kowlu (cmentarz komunalny);
f) cmentarz samoobrony w Przebrażu z 1943 r.
 
Prace porządkowo-pielęgnacyjne objęły m.in.: sprzątanie miejsca pamięci, wywóz śmieci, koszenie trawy, usuwanie chwastów i innej roślinności, w tym środkami chwastobójczymi, czyszczenie nagrobków, czyszczenie upamiętnień, ogrodzeń itp., wyrównywanie osuniętych nagrobków, wyrównywanie krawężników, uzupełnienia ziemi, uzupełnianie kamieni i żwiru w alejkach, przycinanie roślinności ozdobnej, sadzenie roślinności ozdobnej, malowanie nagrobków, uzupełnianie ubytków, konserwacja tablic kamiennych, odświeżanie napisów, konserwacja elementów metalowych (krzyże, łańcuchy, słupki).