• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Harcerska służba pamięci

Od 1997 r. zajmujemy się renowacją cmentarzy legionistów Józefa Piłsudskiego na Ukrainie. Prowadzone każdego roku prace doprowadziły do pełnej rekonstrukcji cmentarzy legionowych w: Kostiuchnówce, Wołczecku, Maniewiczach, Koszyszczach, Jeziornej oraz kwatery żołnierzy na cmentarzu rzymskokatolickim w Kowlu. W latach 2006-2008 braliśmy udział w odnawianiu grobów polskich żołnierzy Armii Polskiej gen. W. Andersa w Buzułuku w Rosji. W 2011 r. odnowiliśmy grób gen. M. Zaruskiego w Chersonie.

Groby legionistów z cmentarza w Kołkach zostały ekshumowane i przeniesione do Polskiego Lasku w Kostiuchnówce. Od 2007 r. prowadzone są prace przy cmentarzu legionowym i wojny 1920 roku w Kowlu na Górce.
 
Harcerze odszukali, ustawili i odrestaurowali w miejscach, gdzie z legionistami spotykał się J. Piłsudski, tzw. Słupy Pamięci, które przetrwały na Pobojowisku Legionowym pod Kostiuchnówką do dziś.
 
Opieką harcerzy objęty został również cmentarz Samoobrony Polskiej z 1943 r. w Przebrażu. 
 
Współpracujemy z Kurią Biskupią w Łucku i parafiami rzymskokatolickimi w Maniewiczach i Równem. Od kilku lat pracujemy przy odbudowie kościoła w Maniewiczach.
 
W naszych pracach towarzyszą nam przyjaciele z OHP w Lublinie i Radzyniu Podlaskim. 
 
Zawsze obecni są też z nami przedstawiciele młodzieży ukraińskiej, która w ciągu roku sprawuje opiekę nad grobami. Zaowocowało to prowadzeniem prac również w Polsce na grobach sojuszników Józefa Piłsudskiego – żołnierzy walczących pod komendą atamana  S. Petlury.
 

czupakabra