• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Współpraca z Polakami na Ukrainie

Głównym adresatem i partnerem działań na Ukrainie są środowiska Polaków żyjących na Ukrainie. Bliska współpraca prowadzona jest ze stowarzyszeniami z Łucka, Kowla, Maniewicz, Równego, Zdołbunowa i Chersonia. 

Corocznie organizujemy spotkania liderów polonijnych określające zadania współpracy na najbliższy rok. Wspieramy inicjatywy polonijne takie jak: Tydzień Kultury Polskiej w Łucku oraz w Równem. Organizujemy szkolenia dla liderów młodzieżowych, które owocują powstaniem aktywnych grup polskich, np. 1 Kowelska Drużyna Harcerska. 
 
Każdorazowo aktywnie włączamy się w akcje organizowane przez środowiska polskie, wspierając ich aktywność, np. wyposażenie harcówki dla drużyn w Równem, fundacja sztandaru dla hufca Wołyń. Zasięgiem naszych działań objęliśmy również środowiska polskie w Charkowie i Starobielsku. Wizyta na cmentarzach katyńskich zaowocowała współpracą i kontaktami z tymi środowiskami.
 
Wyposażamy biblioteczki w polskie książki i podręczniki. Wspieramy działalność szkółki języka polskiego w Maniewiczach. Przekazujemy komputery, które pomagają w pracy środowisk polonijnych i ułatwiają kontakty z Polską. W okresie świątecznym organizujemy zbiórkę darów i dystrybucję paczek dla Polaków na Wołyniu. W ostatnich latach było to każdorazowo 400 paczek dla dzieci i ich rodzin.
 
Obchody w 2010 r. 70-rocznicy zbrodni katyńskiej doprowadziły do organizacji wyjazdu polskiej młodzieży do trzech miejsc pamięci: Katynia, Miednoje i Tweru, w których udział wzięli również Polacy z Rosji i Ukrainy. W ramach dialogu uczniowie polonijni występowali także w Festiwalu Pieśni Religijnej w Łodzi.

czupakabra