• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Dialog edukacyjny

Dotychczas odbyło się kilkanaście spotkań i seminariów oraz staży dla nauczycieli, których głównym celem jest współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami i samorządami szkolnymi. W czasie spotkań głównym celem było wspieranie współpracy i wymiany między szkołami partnerskimi, promowanie działań służących rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań i innowacji w zakresie zarządzania szkołami, promowanie nauki języka polskiego i kultury polskiej w środowisku polonijnym. 

Wśród prowadzonych warsztatów, dyskusji i spotkań dla uczniów przedstawiono sposoby pracy samorządu szkolnego, działanie organizacji pozarządowych na terenie szkoły, ciekawe formy zajęć lekcyjnych prowadzonych metodami aktywnymi oraz promowano kulturę i sztukę regionu łódzkiego. 
 
W wyniku spotkań rozwinęła się współpraca między szkołami partnerskimi. Rokrocznie uczniowie spotykają się w czasie wakacji w Polsce i w czasie roku szkolnego na Ukrainie.
 
Wsparcie edukacji młodzieży ukraińskiej odbywa się również poprzez organizację i współfinansowanie studiów w Polsce. Obecnie opiekujemy się studentką europeistyki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Współpracujemy również z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności w Łodzi, która zaplanowała specjalną ścieżkę dydaktyczną dla studentów z Ukrainy.
 

czupakabra