• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Współpraca harcerska i młodzieżowa

Obozy letnie w Kostiuchnówce w ramach harcerskiej służby pamięci gromadzą młodzież harcerską z różnych organizacji. Organizatorem przedsięwzięcia jest Związek Harcerstwa Polskiego, natomiast formuła uczestnictwa otwarta jest na członków innych środowisk. W obozach uczestniczą zastępy Harcerstwa Polskiego na Ukrainie oraz harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

W 2011 r. reprezentacja Chorągwi Łódzkiej ZHP była jednym z fundatorów sztandaru dla Hufca Wołyń. Inicjatorem byli instruktorzy ZHR w Olsztynie. Uroczystość wręczenia odbyła się 17 września 2011 r. w Równem i zgromadziła przedstawicieli wszystkich trzech organizacji.
 
Dzięki otwarciu ośrodka w Kostiuchnówce baza dysponuje zapleczem obozowym, z którego wszystkie organizacje będą mogły korzystać w większym niż dotychczas stopniu, organizując np. obozy i zimowiska dla swoich środowisk.
 

czupakabra