• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Partnerstwo regionów

Działania polskich harcerzy zaowocowały nawiązaniem współpracy przez wspierające nas władze polskie i ukraińskie. W 2010 r. została podpisana czwórstronna umowa o współpracy województwa łódzkiego i Wołynia pomiędzy władzami administracji rządowej i samorządowej.

Efektem jest udział zainteresowanych podmiotów w przedsięwzięciach takich jak: fora ekonomiczne i inwestycyjne, wystawy tematyczne, koncerty. Obiecująco rysuje się współpraca szkół wyższych. 
 
W ramach współpracy doszło do bliskich kontaktów służbowych komend wojewódzkich straży pożarnej, policji i dyrekcji lasów państwowych. KW PSP w Łodzi organizuje dla swoich wołyńskich partnerów wizyty szkoleniowo-studyjne.
 
Wcześniej podpisały umowy partnerskie miasta Zgierz, Legionowo, Orzysz oraz powiat zgierski. Są to umowy z Kowlem, Maniewiczami, Wołodarskiem Wołyńskim oraz rejonami maniewickim i kowelskim. Wszystkie te umowy są realizowane i powodują aktywizację współpracy środowisk i społeczności poszczególnych miejscowości. Kolejne samorządy Polski i Ukrainy zainteresowane są dwustronną współpracą.
 

czupakabra