• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

O fundacji

Zadaniem fundacji jest wspieranie Chorągwi Łódzkiej ZHP w dziele budowy oraz tworzenia Centrum Dialogu Kostiuchnówka.

Fundacja gromadzi środki pochodzące od firm i sponsorów prywatnych,
by następnie dzięki nim wspierać działania oddziału Chorągwi Łódzkiej Centrum Dialogu Kostiuchnówka.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie zatrudnia pracowników, a działające w niej osoby pełnią swoje funkcje społecznie zgodnie z ustawą o wolontariacie.

Fundacja posiada swoją siedzibę w Łodzi przy ul. Stefanowskiego 19.