• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Rowerem do niepodległości

 
10 listopada 2017
 
W tym roku Sztafeta Rowerowa Ogień Niepodległości odbywała się od 3 do 11 listopada. Organizatorem tego niecodziennego rajdu był Hufiec ZHP Zgierz. Harcerki i harcerze wieźli pobrany z grobów legionistów J. Piłsudskiego w Polskim Lasku w Kostiuchnówce na Ukrainie Ogień Niepodległości. Trasa tegorocznej sztafety przebiegała przez następujące miejscowości: Łuck, Zosin, Horodło (gm. Hrubieszów), Gorzków, Lublin, Ostrowiec Świętokrzyski, Radom, Warszawę i na koniec Zgierz.
Podczas rajdu harcerze przekazywali Ogień Niepodległości władzom lokalnym i środowiskom patriotycznym podczas Mszy św. i okolicznościowych uroczystości i spotkań, m.in. pod pomnikiem J. Piłsudskiego w Lublinie, pomnikiem Katyńskim w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 
W Radomiu ogień trafił również do władz samorządowych dzielnicy Mokotów, które zobowiązały się przekazać Ogień również Biskupowi Polowemu Wojska Polskiego ks. Józefowi Guzdkowi.
 
Ogień Niepodległości został w dn. 10 listopada przekazany Marszałkowi Senatu RP Stanisławowi Karczewskiemu, członkom senackiej komisji łączności z Polakami za granicą, a także podczas uroczystych capstrzyków na placu Marsz. J. Piłsudskiego: Garnizonu Warszawa Wojska Polskiego i harcerskiego na ręce Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.
 
W dniu Narodowego Święta Niepodległości harcerze  złożyli uroczyście Ogień na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza  w trakcie centralnych obchodów  w obecności  Prezydenta RP. Przejazd sztafety był relacjonowany w wiadomościach regionalnych TVP, w serwisach społecznościowych, lokalnych rozgłośniach radiowych, prasie lokalnej i na stronach internetowych gazet.
 
        
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
        
 
 
* * *
 
 
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.