• Pamięć
  • Miejsce
  • Ośrodek
  • Harcerstwo
  • Fundacja
  • Działalność

Kontakt

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
CHORĄGIEW ŁÓDZKA 
CENTRUM DIALOGU KOSTIUCHNÓWKA

 

POLSKA: 90-537 Łódź, ul. Stefanowskiego 19 
UKRAINA: 44630 Kostiuchnówka, ul. Centralna 80a

 

tel. +48 600-361-600

 
 
mail: 
 

 

 

 
NIP 727-012-60-45
 
BZ WBK SA: 48 1090 1304 0000 0001 1908 2248